EHF flyt og roller

Det som er tanken bak flyten rundt behandlingen av EHF faktura baserer seg på følgende:

  • Man har en som først henter inn og gjerne konterer faktura
  • Etter det skal faktura godkjennes av riktig person
  • Siste trinn ved postering utføres av regnskapsfører som også kan kontere eller korrigere ved behov


I teorien kan dette dreie seg om alt fra 1 person til mange, det vil variere mellom hvert selskap.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.