Postering av EHF faktura

Dette beskriver hvordan man posterer EHF faktura.


Det vil normalt være en regnskapsfører som har siste kontroll på faktura før de posteres i regnskapet, og faktura som er ferdig behandlet og godkjent finner man ved å velge å se de med status "Godkjent":


Her skal man se over og eventuelt justere kontering på de faktura som IKKE er koblet mot bestilling da disse håndteres på lik linje med grossistfaktura av den enkelte godkjenner hele veien.


For å postere faktura kan man markere flere og klikke på knappen Oppdater - Poster journal (for at dette valget skal være aktivt må brukeren være gitt tilgang til å kunne postere)

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.