Godkjenning av EHF faktura

Dette beskriver hvordan man godkjenne EHF fakturaer.


Det er per i dag kun 1-trinns godkjenning, det vil si at én person godkjenner og gjerne en annen posterer.


Det er feltet "PA (Prosjektansvarlig" som styrer hvem som skal godkjenne den enkelte faktura og igjen det som gjør at en faktura ligger i bunken "Mine faktura til godkjenning".


Man velger selv om godkjenner konterer faktura eller ikke før godkjenning, for å godkjenne klikker man enkelt og greit på Godkjenning - Godkjenn og faktura er ferdig behandlet, neste trinn er bokføring av faktura.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.