Kontering av EHF faktura

Dette beskriver hvordan man konterer en EHF faktura i AX.

Ved import kommer linjene inn slik det er sendt fra leverandøren, og feltet Kontotype vil alltid stå til "Vare". 


Kontering mot bestilling (lager/prosjekt)

Dersom man skal håndtere dette som en vare-faktura på lik linje med grossister gjør man bare det på samme måte, velger prosjekt på fakturahodet og lager bestilling til prosjekt, eventuelt lager bestilling til lager. Dette forutsetter at varene ligger inn i databasen i AX.

NB! Om varene ikke ligger inne i Varedetaljer i AX, kan disse opprettes manuelt eller via knappen "Opprett nye varer".
"Opprett nye varer"-knappen kan benyttes når den aktuelle leverandøren er registrert i Oppsett -> Faktura, (på Mine eFaktura eller Åpne eFaktura). Stå på linjen merket med EHF og gå til Kontonummer-folderen. Legg til aktuell leverandør. Da vil det være mulig å benytte "Opprett nye varer"-knappen for denne leverandøren.


Kontering mot hovedbok/prosjekt

 1. Velg Kontotype Finans eller Prosjekt
 2. Skriv inn eller søk på konto eller prosjekt
 3. Eventuelt juster i teksten som ligger her, det er dette som blir synlig i regnskap og eventuelt i prosjektet
 4. Velg riktig avdeling og/eller kostsenter dersom det er i bruk
 5. Dersom kontotype er Prosjekt så må du legge inn riktig Kategori
 6. Velg riktig Mva-gruppe og Vare mva-gruppe (normalt sett 01), dette hentes fra kontoplanen
 7. Feltet Mva viser bare hvilken sats avsender av faktura har benyttet, trenger ikke være det samme som du benytter ved kontering, men normalt sett er det det samme
 8. Dersom det er kontering mot prosjekt kan du her legge inn salgspris (kan også endres i fakturaforslaget senere)
 9. Her legger du inn beløpet eks mva


Det er nullkontroll, som vil si at om du f.eks. velger å slette alle konteringslinjer, så vil AX hele tiden foreslå restbeløpet som nettobeløp (9) til summen av linjer stemmer med fakturatotalen.


På høyre side i skjermbildet har du to knapper som er relevante ved kontering

 • Angi kontering: Dersom du har mange konteringslinjer som du ønsker kontert mot samme konto så kan du markere dem og klikke på denne knappen for å sette lik kontering på alle linjer
 • Funksjoner - Avsetning: Dette er funksjonen for periodisering, klikker du på denne får du opp dialogboks for periodisering

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.