Dette beskriver hvordan man konterer en EHF faktura i AX.

Ved import kommer linjene inn slik det er sendt fra leverandøren, og feltet Kontotype vil alltid stå til 'Vare'. 


Kontering mot bestilling (lager/prosjekt)

Dersom man skal håndtere dette som en vare-faktura på lik linje med grossister gjør man bare det på samme måte, velger prosjekt på fakturahodet og lager bestilling til prosjekt, eventuelt lager bestilling til lager. Dette forutsetter at varene ligger inn i databasen i AX.


NB! Om varene ikke ligger inne i Varedetaljer i AX, kan disse opprettes manuelt eller via knappen 'Opprett nye varer'. For å kunne benytte knappen 'Opprett nye varer', må man gjøre et oppsett først. Se hvordan du kan gjøre dette her: Opprett nye varer


Kontering mot hovedbok/prosjekt
Ikke endre Kontotype fra Vare om du ikke er helt sikker på at linjen ikke skal registreres som Vare. Årsaken er at dersom man tar bort Kontotype Vare, forsvinner det varenummeret som ble med ved import.

 1. Velg Kontotype Finans eller Prosjekt. Det er ikke mulig å blande "Vare" med andre posteringer, du kan kun blande Finans, Prosjekt og Anleggsmiddel.
 2. Skriv inn eller søk på konto eller prosjekt
 3. Eventuelt juster i teksten som ligger her, det er dette som blir synlig i regnskap og eventuelt i prosjektet
 4. Velg riktig avdeling og/eller kostsenter dersom det er i bruk
 5. Dersom kontotype er Prosjekt så må du legge inn riktig Kategori
 6. Velg riktig Mva-gruppe og Vare mva-gruppe (normalt sett 01), dette hentes fra kontoplanen
 7. Feltet Mva viser bare hvilken sats avsender av faktura har benyttet, trenger ikke være det samme som du benytter ved kontering, men normalt sett er det det samme
 8. Dersom det er kontering mot prosjekt kan du her legge inn salgspris (kan også endres i fakturaforslaget senere)
 9. Her legger du inn beløpet eks mva


Det er nullkontroll, som vil si at om du f.eks. velger å slette alle konteringslinjer, så vil AX hele tiden foreslå restbeløpet som nettobeløp (9) til summen av linjer stemmer med fakturatotalen.


På høyre side i skjermbildet har du to knapper som er relevante ved kontering

 • Angi kontering: Dersom du har mange konteringslinjer som du ønsker kontert mot samme konto så kan du markere dem og klikke på denne knappen for å sette lik kontering på alle linjer
 • For å kunne periodisere f.eks. husleie, velger man Kontotype = Finans og kostnadskontoen fra hovedbok i Konto. Deretter trykker man Funksjoner - Avsetning for å få fram dialogboks for periodisering.
  I dialogboksen skriver man inn Startdato for periodiseringen, antall måneder det skal periodiseres og velger hvilken balansekonto periodiseringen skal posteres mot. Trykk Vis poster for å ta en titt på hvordan kostnadene blir periodisert. OK. Tilbake til faktura-bildet, godkjenner og posterer man fakturaen.