De fleste firma har automatisk import av faktura fra grossister og da kommer også EHF faktura inn samtidig, og i samme skjermbilde.

Dersom man ønsker å kjøre manuell import gjøres dette på knappen Importer data - Hent faktura.


Det som er koblingen mellom fakturaavsender og leverandøren i AX er organisasjonsnummer, det vil si at dersom det kommer faktura inn uten at leverandøren er valgt så finnes ikke organisasjonsnummeret i AX, enten fordi leverandøren er ny eller at orgnr ikke er registrert på leverandøren slik som i eksemplet under:


Da må enten oppdatere eller opprette leverandøren samt velge aktuell leverandør på fakturahodet.


Orgnr på fakturaen finner man under arkfanen Referanse og feltet "Org.nr":


Dette nummeret må også ligge inne på selve leverandøren i AX under arkfanen Oppsett og feltet "Mva-organisasjonsnr" for at leverandøren skal bli valgt automatisk ved import.


Dersom man ønsker å se leverandørens layout for faktura kan man klikke på knappen Vis - Faktura. NB! Dette forutsetter at leverandøren faktisk har sendt ved en PDF versjon av faktura, om ikke lager AX en visning basert på det som ligger i selve XML-filen fra leverandøren.