Tilbakeføring av lønnskjøring

Dette beskriver hvordan man tilbakefører en lønn som tidligere er lukket.


  1. Lag en ny lønnsberegning
  2. Angi samme datoer som lønnen som skal tilbakeføres
  3. På arkfanen Tilbakføring velger du lønnskjøringen som skal tilbakeføres
  4. Gå inn på jobblisten og marker alle ansatte og klikk på knappen "Tilbakefør lønnskjøringen"


Lønnen er nå tilbakeført og det klart for å kjøre ny lønnsberegning.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.