Reversere/kopiere journal

Dette er en funksjon som gjør at man kan kopiere fra en eksisterende journal, normalt sett tenkt nyttig dersom man har behov for å reversere en journal.

Denne funksjonen tar fullt ut hensyn til både reskontro-, mva- og prosjektposteringer.


  1. Opprett ny Økonomijournal
  2. Klikk på knappen Funksjoner - Kopier journal
  3. Velg det journalnummer som skal kopieres og kryss av for at beløp skal vendes dersom man ønsker å reversere, klikk ok
  4. Transaksjonene blir nå lastet inn i journalen basert på valgene i trinnet overDid you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.