Lage faktura fra butikk

Dette beskriver hvordan man skriver ut faktura direkte fra butikken.


  1. Velg aktuell kunde
  2. Legg inn eventuelle merkinger som skal være med på faktura under arkfane Referanse
  3. Legg inn varelinjer
  4. Når alle varer er lagt inn klikker du på knappen "Faktura", og i neste skjermbilde klikker du Ok og faktura kommer opp for utskrift, eventuelt sendes elektronisk dersom kunden er satt opp med elektronisk fakturering

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.