Dette beskriver hvordan man kan bruke funksjonen for tillegg og endringer i AX.

Anbefalt fremgangsmåte er at man oppretter ett eller flere underprosjekter der man samler endringer og tillegg.


  1. Stå på underprosjektet som skal inneholde tillegg og endringer og klikk på knappen "Tillegg/endringer"
  2. Legg inn endringer og tillegg fortløpende i skjermbildet slik at det er klart ved fakturering
  3. Når du skal fakturere kan du legge inn "%-utført" på hver av linjene (eventuelt klikke på knappen "Set procentsats" for å sette samme alle linjer). Så kan du også klikke på knappen "Vis utskrift" for å se hvordan vedlegg til faktura (dersom du ønsker vedlegg) vil se ut
  4. Når du er klar til å fakturere dette så klikker du på "Overfør til akonto" og du får opp dialogboks der du velger hvilken dato du ønsker i akonto fakturaplan, og om du ønsker at linjene skal spesifiseres på faktura, eller om det kun skal være en samlet sum (husk at du uansett bør sende ved spesifikasjonen under punkt 3 til kunde slik at de har full oversikt over det som er fakturert og gjenstår)
  5. Systemet legger nå inn linje(r) i Akonto fakturaplan og videre fakturering er akkurat som hvilken som helst annen anbudsjobb, i bildet under er det valgt å ikke summere linjene, men å spesifisere dem


Ved neste fakturering ligger selvsagt linjene i skjermbildet og du kan øke "%-utført" for grunnlag til neste fakturering, og du kan også selvsagt legge til linjer i skjermbildet fortløpende.