Oppsett datasystem i Altinn

For å kunne registrere datasystem må du ha rollen Tilgangsstyring. Pass på at du er inne på riktig aktør, gå til profil og du kan registrere datasystem under Avanserte innstillinger → Datasystemer.

Når du har fylt ut påkrevde felt vil det dukke opp et ID-nummeret i listen under. ID-nummeret og passordet du har laget skal legges inn i datasystemet du bruker. 

  1. Logg inn på Altinn med bruker som har rettigheten "Tilgangsstyring".
  2. Gå til Profil og velg Avanserte innstillinger
  3. Rull ned til "Registerer datasystem" og legg inn opplysninger for AX lønn


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.