Mottak av varer

Dette beskriver hvordan man melder mottak av varer på en eksisterende bestilling.


  1. Gå inn på Bestillingsdetaljer som ligger i Leverandør og Fellesskjermbilder og søk frem aktuell bestilling
  2. Legg inn riktig varer og antall, pris opplyses det normalt ikke om på en pakkseddel så det kan man ikke ta stilling før man mottar faktura
  3. Klikk Postering - Følgeseddel
  4. Sørg for at Antall står til Alle for å postere mottak på alle varene (dersom du skal postere mottak på noen varer må du justere det i punkt 2)
  5. Legg inn nummer på pakkseddelen du har mottatt
  6. Klikk Ok og bestillingen endrer status til "Mottatt"


Neste trinn nå er å behandle faktura når den blir mottatt.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.