Oppretting av bestilling

Denne rutinen beskriver hvordan man oppretter bestilling mot lager/prosjekt for senere å ta varemottak og behandle faktura i Eye-share.


Ved bestilling til lager gå inn i skjermbildet Bestillingsdetaljer som ligger i Leverandør - Fellesskjermbilder, ved bestilling til Prosjekt går du først inn på Prosjektdetaljer og det aktuelle prosjektet, og deretter knappen Vareoppgave - Bestilling, trinnene fra nå er helt like uavhengig om det er bestilling til prosjekt eller lager.


  1. Opprett ny (ctrl+n)
  2. Velg aktuell leverandør
  3. Velg riktig lager (kun ved bestilling til lager, bestilling til prosjekt går vi "prosjektlager")
  4. Klikk ok og bestillingen er opprettet, oppgi da bestillingsnummer (30986 i dette eksemplet) til leverandøren slik at faktura blir korrekt merket og at videre behandling skal gå så enkelt som mulig


Man kan nå velge å legge inn varelinjene på det man har bestilt, eller man kan vente med til mottak av varer/faktura, varene legges i så tilfelle inn i nedre del av skjermbildet.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.