send som e-post kommer opp ved proforma

Kommer boksen send til ved oppretelse av e-psot gjør følgende


  1. Åpne et faktura forslag, 
  2. m´Merk for skriv ut faktura 
  3. Gå til skriver oppsett, 
  4. Velg skjerm. 
  5. Ta bort haken for Postering
  6. Klikk ok. 


Da kommer faktura opp som proforma, , og knappen proforma kna igjen brukes som vanlig. 


image

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.