Send som e-post kommer opp ved proforma

Kommer 'Send til'-dialogboksen fram ved åpning av proforma, gjør følgende:


  1. Stå på fakturaforslaget og trykk Poster faktura 
  2. Merk for 'Skriv ut faktura'
  3. Trykk Skriveroppsett
  4. Velg Skjerm
  5. Ta bort haken for Postering hvis du foreløpig ikke vil postere fakturaen
  6. Klikk ok. 


Neste gang du åpner en proforma, vil den åpnes uten 'Send til'-dialogboksen.


image

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.