Opprette kategori / endre kategori

Prosjekt – Oppsett – Kategori – Kategorier Finn aktuell kategori, eventuelt trykk ctrl+n for ny

 Ved opprettelse av ny er det lurt å sammenligne med en annen art for oppsett som gjøres i bildet Oversikt


1. Kategori-ID - Nummer som identifiserer kategorien 

2. Kategorinavn (vises på faktura )

3. Sammenlign med annen kategori av samme type, dette skiller om det er timer, utgift eller vare

4. Ansatt Aktuell ? Ved føring av kategori skal man angi ansatt eller ikke 

5.Vare, mva-gruppe  - Angir om det skal beregnes mva på kategorien

6. Klikk på knappen Oppsett – Kostpris time

Her legger du inn fra hvilken dato kostprisen skal gjelde. Er det snakk om justering av pris er det lurt å legge inn ny linje for å kunne se historikken. 

Om man skal differensiere kostpris på ansatt er det mulig, men legg alltid inn en linje  uten ansatt for å være sikker på at alle blir fanget opp7 .Lukk bildet og gå igjen på Oppsett – Salgspris time

    


Velg Alle i boksen Vis

Her legger du inn ny linje og velger hvilken Kategori det gjelder. Det samme gjelder her med angivelse av linje uten ansatt for å alltid fange opp


Skal denne brukes i H&L

Gjør følgende: Huk av for overføring til H&L og fyll inn lønsart i H&
Kategori skal benyttes i Speedycraft gjør følgende :

 

Legg inn kategorien i valideringsgruppen slik . 

Oppsett- Validering - Kategori/Ansatt

Gå til fanen Kategorier 

Merk kategorien og trykk på pilen for å flytte fra gjenværende kategorier til Valgte kategorier . 


Lukk vinduet . 


Gå til Oppsett -Kategori -Registreringskategorier

Trykk Ctrl+n opprett ny linje 

1.Velg type kategori Tid/Kosnad 

2 Velg  Ansatt/Kategori (som regel alle) 

3. Velg Kategori-ID 

4. Legg inn Kategori ID ( bør benytte samme som punk 3)

5.Kopier kategorinavn til PDA tekst ( noe begrensninger på legde navn i SC )

6.Huk av Vis post ( aktivere kategori)

7.Huk av om det skal være krav til kommentar ved føring på denne

8.Huk av om den skal innkluderes i timesummering (timeliste på SC)Til Slutt husk å sende ut Kategorien til SC :


 

SpeedyCraft- Periodisk- Til SpeedyCraft - Kategorier 


Trykk Ok 

Neste gang Speedycraft bruker synker vil kategorien være synlig . 
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.