Feriepenger ved fratredelse

1. Lønn- Oppsett-Lønnsartsoppsett-Lønnsartsgrupper
Velg gruppen Utb.fp v/slutt FØR fp juni/Utb.fp. v/slutt ETTER fp juni ( det som stemmer for den ansatte ) 
Den ansatte skal kun være tilknyttet i 1 av gruppene.

Trykk på knappen medarbeidere. 

Legg inn ønsket ansatt med dato fra til. Datoene må innenfor dato på selve lønnskjøringen. 

 


Lukk disse vinduene . 


Deretter er det å kjøre lønn som vanlig, husk å huke av aperiodisk om du ikke skal ha med trekk og vanlig lønn på denne.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.