Citrix på to skjermer

Citrix på to skjermer


Lagre og lukk alt arbeid og programmer.Om du allerede har Citrix i fullskjerm, gå på toppmenyen i Citrix (rød pil)

Trykk på den hvite pilen i toppmenyen, og velg«Window».


For å få Citrix på to skjermer må man legge Citrix-vinduet midt mellom de to skjermene, slik at omtrent en halvdel av Citrix-vinduet ligger på hver av de to skjermene du ønsker å bruke.

Gå deretter på toppmenyen i Citrix igjen, og velg «Full screen».


Har du problemer med å flytte programvinduer fra den ene skjermen til en andre,husk at maksimerte programvinduer er låst til skjermen de er på. 


Du må da velge restoreknappen  øverst i høyre hjørne på programvinduet før du kan flytte det.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.