Avviksmelding AX

Vi har laget et enkelt skjema der brukere kan melde inn avvik med tanke på ytelse, altså operasjoner som oppleves trege.


Poenget med dette er at vi får samlet inn data for å kanskje kunne finne løsning på eventuelle felles problemer.


http://www.emailmeform.com/builder/form/9P55lW25d3Lx8745eE8bbfbK.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.