Hvordan lage bildepakke

Hvis man har mange bilder som man vil sende med som vedlegg til en kunde, kan man lage en bildepakke. Denne funksjonen lager da en PDF-fil av alle bilder man velger å legge til. Deretter sendes denne til kunde som dokumentasjon. 

  1. I dokumentoversikten der man har bilder, klikk på lag bildepakke
  2. Merk de som ønskes opprettet som bildepakke-fil eller klikk merk alle linjer
  3. Klikk OK
  4. Bildepakke-fil opprettes og legges til i oversikten og kan sendes til kunde som vedlegg til faktura

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.