Retur på utgift

Her er en veliedning på hvordan man tar retur på utgift på en ordre slik så dette blir korrekt med prosjekt regnskapet. 


  1. Gå til Økonomi -->Journaler-->Økonomijournal
  2. Opprett ny journal(Velg daglig) gi den nen god beskrivelse
  3. Trykk på linjer sett dato
  4. på første line velger du Kontotype prosjekt Konto skal være prosjekt nummeret   beløp føres i Kreditt
  5. Gå til fanen Prosjekt og legg inn kategorien som er brukt f.eks 4010 om det er varer via prosjekt og eye-share)
  6. Linje 2 skal da ha kontotype Finans og konto 4010 beløp føles i debet

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.