Retur på utgift

Her er en veiledning på hvordan man tar retur på utgift på en ordre så det blir korrekt med prosjektregnskapet. 


  1. Gå til Økonomi -->Journaler-->Økonomijournal
  2. Opprett ny journal(Velg daglig) gi den en god beskrivelse
  3. Trykk på linjer sett dato
  4. På første linje velger du Kontotype prosjekt  og Konto skal være prosjektnummeret.  Beløp føres i Kreditt
  5. Gå til fanen Prosjekt og legg inn kategorien som er brukt, f.eks 4010, om det er varer via prosjekt og eye-share)
  6. Linje 2 skal ha kontotype Finans og konto må være det samme som du la inn på arkfane Prosjekt i pkt 5. Beløp føres i debet.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.