Feilmelding ved manuell import fra SpeedyCraft (Kan ikke kjøre innlesning fra SpeedyCraft. Innlesning kjører allerede)

Som hovedregel kjøres import fra Speedycraft 1 gang pr time. Men om man kjører den manuelt, kan det være at denne meldingen kommer fram:


For å løse opp i dette, gjør følgende:

  1. Gå til SpeedyCraft modulen
  2. Klikk på SpeedyCraft Batch
  3. Slett den linjen som ligger der.
  4. Kjør Import fra SpeedyCraft på nytt
  5. Om det dukker opp andre feil meldinger under manuell import, kontakt Support. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.