For at en ansatt skal se beholdning på sin Speedycraft må følgende være gjort


Gå inn på SpeedyCraft-->Oppsett-->PocketPC-er


merk ønsket enhet og klikk på Oppsett-->Beholdning


Da ser man hvilke laer som den ansatte kan se beholdning på . 

Klikk på ny for å legge til nye lager


Når dette er gjort gå til SpeedyCraft-->Periodisk-->Til SpeedyCraft-

Klikk på PocketPC-er og Ok, da sender den ut dette til server. 


For en kontinuerlig oppdatering av beholdning, ta kontakt med Support for oppsett av denne jobben.