Se beholdning i Speedycraft

For at en ansatt skal se beholdning på sin Speedycraft må følgende være gjort


Gå inn på SpeedyCraft-->Oppsett-->PocketPC-er


merk ønsket enhet og klikk på Oppsett-->Beholdning


Da ser man hvilke laer som den ansatte kan se beholdning på . 

Klikk på ny for å legge til nye lager


Når dette er gjort gå til SpeedyCraft-->Periodisk-->Til SpeedyCraft-

Klikk på PocketPC-er og Ok, da sender den ut dette til server. 


For en kontinuerlig oppdatering av beholdning, ta kontakt med Support for oppsett av denne jobben. 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.