Hvordan bruke Automatisk prosjekt akontofakturering

  1. Åpne Prosjekt -> Periodisk -> Automatisk prosjekt akontofakturering
  2. Gjør filtervalg
  3. Klikk på Beregn-knappen midt i skjermbildet for å beregne akonto
  4. Merk de prosjektene som skal faktureres
  5. Klikk Opprett Akontofakturaforslag

  6. Om man ønsker, kan man merke Faktura akontoforslag, da blir fakturaforslag opprettet og postert samtidig. 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.