Hvordan bruke Automatisk prosjekt akontofakturering

  1. Åpne Prosjekt -> Periodisk -> Automatisk prosjekt akontofakturering
  2. Gjør filtervalg
  3. Klikk på Beregn-knappen midt i skjermbildet for å beregne akonto
  4. Merk de prosjektene som skal faktureres
  5. Klikk Opprett Akontofakturaforslag

  6. Om man ønsker, kan man merke Faktura akontoforslag, da blir fakturaforslag opprettet og postert samtidig. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.