Fakturabetaling i kassen

En kunde kommer inn i butikken med en faktura som han ønske å betale. Denne funksjonen kalles fakturabetaling i kassebildet. 

Det spiller ingen rolle hvilken kunde butikkbildet står i, AX finner kunden automatisk når valget av faktura er gjort.


  1. Trykk knappen Funksjoner så knappen Fakturabet


  2. Her kan du enten søke på fakturanr eller på kundekontoen for å se alle fakturaer på den bestemte kunden.


  3. Når valget av faktura er gjort, velger man oppgjørsmetode. Kontant eller Kort

  4. Pass på at restbeløpet samstemmer med fakturabeløpet før oppgjør.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.