Kopiere dokumenter fra et prosjekt til et annet

For å kopiere over dokumenter fra et prosjekt til et annet trykker du på ikonet for dokumentoversikt i prosjektet. 


1. Markér dokumentet du skal kopiere og velg Funksjoner og deretter Kopier


2. Gå til prosjektet som dokumentet skal inn på

3. Gå inn på Dokumentoversikt

4. Velg Funksjoner og deretter Lim inn

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.