Problem med å åpne pdf-faktura

I tilfeller hvor man har gått fra å åpne fakturaer på bærbar pc og deretter tilbake på stor skjerm på jobb, kan man oppleve at fakturaen ikke vil åpnes og at den legger seg rett ned på oppgavelinja. I sånne tilfeller må følgende oppskrift følges:


Fix it by right-clicking on the report in the taskbar and clicking 'Maximise'. The report was then visible. I then dragged the corner of the window and made the report smaller, then closed it. The next time the report was run it opened up in the foreground as per normal.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.