DDS 12

Hvordan endre filsti ved oppstart av DDS 12


1. Start DDS-CAD 12 og trykk OK på meldinga som dukker opp.

2. Trykk på ikonet dobbeltmappe


3. Marker raden Default og trykk på Endre


4. I feltet Prosjektmappe trykker du på Bla gjennom


5. Bla deg fram til filsti Firmanavn-Data-DDS-Prosjekter og trykk Select Folder og OK.


6. Når du nå går inn i DDS-CAD 12 for å åpne prosjekter, kommer du inn på firmaets eksisterende prosjekter og nye prosjekter blir automatisk lagret på samme område.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.