DDS endre filsti

Hvordan endre filsti ved oppstart av DDS


1. Start DDS-CAD og trykk OK på meldinga som dukker opp.

2. Trykk på ikonet dobbeltmappe


3. Marker raden Default og trykk på Endre


4. I feltet Prosjektmappe trykker du på Bla gjennom


5. Bla deg fram til filsti Firmanavn-Data-DDS-Prosjekter og trykk Select Folder og OK.


6. Når du nå går inn i DDS-CAD for å åpne prosjekter, kommer du inn på firmaets eksisterende prosjekter og nye prosjekter blir automatisk lagret på samme område.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.