1. Lønn- Oppsett-Lønnsartsoppsett-LønnsartsgrupperVelg den gruppen som du benytter altså 12 % (-4/26 eller -3/22) eller 10,2 


NB! Husk at lønnsart 09900 må legges til under Gjentakelsesjournal på den enkelte ansatte for at det skal trekkes riktig. Beløpet skal være det samme som månedslønn og det må settes hake for 'Skal tas med i aperiodiske lønnskjøringer'. (Gjelder kun når man benytter -4/26 deler).


Husk at ansatte over 60 med 2,3 % må legges i begge gruppene.  Altså for eksempel Utbetaling av FP 12 % (-4/26del) og Utbet.fb2.3 Trykk på knappen Medarbeidere, legg inn alle medarbeidere du ønsker å utbetale feriepenger for. Fra dato og Til dato skal være innenfor datointervallet du bruker i Lønnskjøring. Husk å legge inn de ansatte som har fratrådt og som nå skal ha utbetalt feriepenger.Deretter oppretter du en Lønnskjøring . 


Trykk på jobbliste og kjør beregning: