Utbetaling av Feriepenger (ordinær utbetaling Juni)

1. Lønn- Oppsett-Lønnsartsoppsett-LønnsartsgrupperVelg den gruppen som du benytter altså 12% (4/26 eller 3/22)  eller 10,2 


Husk at ansatte over 60 med 2,3% må legges i begge gruppene .  Altså for eksempel Utbetaling av FP 12 % (-4/26del) og Utbet.fb2.3 
Trykk på knappen Medarbeidere , legge inn alle medarbeidere du ønsker å utbetale feriepenger for, Fra dato og Til dato skal være innenfor datointervallet du bruker i Lønnskjøring.Deretter oppretter du en Lønnskjøring . 


Trykk på jobbliste å beregn lønnen : 
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.