Feriepenger delutbetaling


1. Lønn- Oppsett-Lønnsartsoppsett-LønnsartsgrupperVelg gruppen Delutbetalig FP+31010(tastman)


Trykk på knappen medarbeidere. Legg inn ønsket ansatt med dato fra til

 


Lukk disse vinduene . 


Neste steg er å lage en Fellesjournal å legge inn Lønnsart 31010 å beløpet man øsnker å utbetale .


NB! Registreres lønnsart 31010 i fellesjournalen uten beløp vil det fulle beløpet utbetales.
Deretter er det å kjøre lønn som vanlig :Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.