Periodisering

Beskriver funksjonalitet i AX for å periodisere et bilag over et gitt antall perioder. Eksempelet under tar for seg periodisering av husleie på 12 måneder.

  1. Bilag føres på normal måte enten i økonomijournal eller fakturajournal og på to linjer
  2. Trykk på knappen Funksjoner – Finansavsetninger
  3. Enten velger du en avsetningsplan du har laget tidligere, eller høyreklikker i feltet og går til hovedtabellskjema for lage en ny
  4. Sammenlign innstillingene med skjermbildet under og gjør justeringer for å tilpasse det du ønsker
  5. Når du er ferdig lukker du bildet og velger den nye avsetningsidentifikasjonen
  6. Du ser at Sluttdato kommer opp automatisk etter som varigheten du har satt på planen
  7. Trykk på Transaksjoner for å se posteringene som blir gjort i bakkant av billaget ved postering
  8. Det som kan være litt forvirrende her er at det ser ut som dette fører til dobbel belastning på kostnadskonto, men det gjør det ikke. Totalbeløpet blir trukket ut av kostnadskonto og inn i balansen på datoen for bilaget.
  9. Lukk visning av transaksjoner og trykk Ok og du er tilbake i journalen. Merk at ingen føringer vises her da de beregnes i bakkant.
  10. Poster journalen og eventuelt kontroll ved å se på bevegelser på kontoene eller bilaget


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.