Hvordan installere Office fra portalen

For å installere Office på lokal PC gjør følgende.


  1. Logg på Portal.office.com
  2. Benytt brukernavn og passord tildelt
  3. Når man er logget inn har man tilgang til sine tildelete appliakasjoner
  4. For å installere , klikk på knappen Install Office2016


  5. Installasjonen starter opp. 

  6. Følg anvisningene

  7. Logg så på konto og installasjonen er fullført

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.