Føring av bilag med nye MVA-koder

1) Føring av inngående import-faktura


Bilagene skal føres med en av MVA-kodene:(også i eye-share)


Ved registrering av import-faktura vil HB-transaksjonene bli "stemplet" med en av disse kodene (21, 22 eller 23). Disse kodene skal ikke innberettes, men benyttes for avstemningsformål når den månedlige avregningen kommer fra AltInn.


Eksempel fra journal: Føres på fra import fakturaen.


Posteringen ser da slik ut, 2) Føring av bilag fra AltInn – dekker disse MVA-kodene:


Velg Journal type Altinn og vare mva gruppe Altinn 

Eksemple på deklarasjon fra Altinn


Eksempel fra journal:  Føres alltid på kontoene 4760 med mot konto 4765 Statistisk verdiPosteringen ser da slik ut legg merke til de nye mva kontoene 2705 og 27153) MVA Rapportene ser da noe slik ut som dette:


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.