Hvordan få ut tall for Skatt og AGA (kid nummer for betaling)

Gå til : 


Lønn - Periodisk -A-meldingen - Leveranser 


Trykk deretter på knappen Tilbakemeldinger : 

Marker den a-meldingen du ønsker tall for , trykk skriv ut - Tilbakemelding

Trykk OK 


Du får opp rapport som ser slik ut  med Kid for forskuddstrekk og KId for AGA 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.