Hvordan sette på start/Stop timeføring

Det er nå en ny funskjin i Speedycraft mobile der man kan benytte start /stopp funskjin på logging av timer. 

  • Gå på den ordren du skal føre timer for, og start klokka
  • Trykk stopp når du er ferdig på aktuell ordre, eller gå til neste ordre og start klokka der. Da vil du samtidig stoppe klokka på første ordre.
  • Når klokka stoppes må du føre kommentar, punkt, dimensjon el.l. hvis det er krav om dette. 
  • Du kan redigere og slette timer på vanlig måte fra timeføring i etterkant.For å aktivere gjør følgende

  1. Gå til innstillinger og bruker innstillinger
  2. Huk av for Skru på klokke funskjion for time føring
  3. Klikk på innstillinger for å velge standard time type og eventuetl trekk for lunch og når trekket skal foregå.
  4. Gå tilbake og da hr men klokke på time føring trykk på klokke for start og stopp når man er ferdig,

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.