Legge til e-post lokal maskin

Her er en beskrivelse på hvordan man legger til office365 e-post på lokal maskin. 

 1. Om man man har outlook (O365) på sin maskin fra før gjør følgende. 
 2. åpne kontrollpanel
 3. Velg mail (e-post)
 4. Velg show profiles(vis profiler)

 5. Velg Remove (Fjern)

 6. Om man ønsker å ta backup av filen klikk learn More(les mer) Ellers klikk Yes(Ja)


 7. Gå så til Credential administrattion (legitimasjonsadministrering)

 8. Velg windows og fjern alle som har med Microsoft office 365 å gjøre

 9. Gå tilbake til mail , profiler og  klikk Add(Legg til)

 10. Gi profilen et navn(f.eks Outlook) og klikk ok

 11. Da får man opp et bilde som dette, sjekk at navn er korrekt

 12. Legg inn korrekt e-post og passord klikk next(neste)

 13. Systemet leter opp og logger på

 14. Når den klarer å logge på bekrefter den ok klikk Finnish (Fullfør)


 15. Klikk på Aplly(Bruk) (A) så ok (B)

 16. Start outlook og e-poster og innstillinger hentes ned til lokal maskin


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.