Hvordan legge til sky tjenester i Citrix

For å få tilgang til sky tjenester som One Drive, Dropbox Google drive o.l gjør følgende.


 1. Installer respektive app på lokal maskin. 
 2. Åpne filutforsker på Citrix
 3. Bla deg frem til C: mappen på lokal maskin
 4. Finn så mappen til tjenesten ligger under c: Brukere(Users)-->Brukernavn--><Thenestenavn>
 5. Velg mappen
 6. Klikk på adresse linjen slik at du får en slik linje
 7. Kopier denne adressen
 8. Gå til Desktop i utforsker
 9. Høyreklikk-->Ny(new)-->snarvei(Shortcut)
 10. Lim inn verdien fra punkt 6. og klikk neste


 11. Gi den et navn (typisk tjeneste navn)

 12. Klikk Finish og man har da en link til tjenesten på sitt citrix skriverbord)


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.