Hvordan legge til skytjenester i Citrix

For å få tilgang til skytjenester som One Drive, Dropbox, Google drive o.l gjør følgende.


 1. Installer respektive app på lokal maskin. 
 2. Åpne filutforsker på Citrix
 3. Bla deg frem til C:-mappen på lokal maskin
 4. Finn så mappen til tjenesten som ligger under C:\Brukere(Users)\Brukernavn\Tjenestenavn
 5. Velg mappen
 6. Klikk på adresselinjen slik at du får en slik linje:
 7. Kopier denne adressen (Ctrl+C)
 8. Gå til Desktop i utforsker
 9. Høyreklikk ->Ny(New) ->Snarvei(Shortcut)
 10. Lim inn filstien fra punkt 6 og klikk neste


 11. Gi den et navn (typisk tjenestenavn)

 12. Klikk Finish, og man har da en link til tjenesten på sitt Citrix skrivebord


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.