Opprette ny ansatt

Beskriver hvordan man oppretter ny ansatt i AX.

 • Gå inn på Grunnleggende
 • Velg Ansattdetaljer
 • Legg til ny
 • Skriv inn ønsket ansattnr og navn

 • Velg arkfane Generelt
 • I feltet Status velger man Ansatt

 • Velg arkfane Oppsett
 • I feltet for SpeedyCraft – profil velges den profilen den ansatte skal være knyttet mot. Dette er selvsagt hvis den ansatte skal benytte SpeedyCraft.


For at den ansatte skal bli aktiv og for å få ført timer må den ansatte valideres. Dette gjøres fra Prosjektmodulen.

 • Prosjekt-Oppsett-Validering-Kategori/Ansatt
 • Velg arkfane Ansatte
 • Marker den ansatte det gjelder i høyre kolonne og trykk på pil til venstre.

I tilfeller hvor den ansatte skal være synlig i SpeedyCraft er det nødvendig å sende ut medarbeider slik at vedkommende blir tilgjengelig.

 • SpeedyCraft-Periodisk-Til SpeedyCraft-Medarbeidere
 • Trykk OK


Skal den ansatte benytte SpeedyCraft se egen veiledning for hvordan man setter opp det. http://elkonor.freshdesk.com/solution/articles/1000017260-installasjon-av-speedycraft-pa-telefon-nettbrett-samt-kobling-mot-ax-

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.