Remittering av lønn

Periodisk - Elektronisk overføring av betalinger
Velg lønnskjøring som du ønsker å remittere : 
Trykk OK . 


Kontroller poster : Trykk Ok dersom alt er OK : 


1. Definer mappe hvor remitteringsfilen skal legges : 

2. Legg inn organisasjonsnummer med 00 foran altså 00XXXXXXXX
Trykk Ok filen er opprettet og klar til å lastes opp i banken . 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.