Sammenstillingsoppgave

 1. Gå inn på Periodisk - A-meldingen - Leveranser
 2. Klikk på Oppsett - Sammenstilling
 3. Kryss av for "Forskuddstrekk" og "Fradrag" og lukke skjermbildet
 4. Merk alle a-meldinger som skal være med i sammenstilling som aktiv (marker en og en linje og gå på Valgt - Merk som aktiv)
 5. Klikk på Ny-Sammenstilling for året
 6. Legg inn riktig år og kryss av for "Foretak" og "Lønnsart"
 7. Klikk Ok og oppgaven blir laget
 8. Klikk på knappen Sammenstillinger for å få opp oversikt over alle sammenstillingsoppgaver
 9. Klikk på Skriv ut og ta ut nødvendige rapporter for å sjekke at tallene stemmer
  Dersom man ønsker å ta utskrift pr. ansatt, velger man Skriv ut -> Sammenstilling, OK.
 10. Når oppgaven er kontrollert må den låses ved å klikke på Valgt - Lås sammenstilling før du kan sende ut
 11. For å sende oppgaven på epost til medarbeider klikker du  på Skriv ut - Send via e-post
 12. I neste bilde klikker du Ok
 13. I neste bilde sjekker du at adresser stemmer (samme adresser som brukes for utsendelse av lønnsslipp) og klikker "Avsend batch" for å sende ut

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.