Hvordan opprette nytt lager

For å opprette nytt lager gjør følgende


  1. Gå til Lagerstyring-->Oppsett-->Lagreoppdeling-->Lagre
  2. Klikk CTRL+N for nytt lager eller klikk på Ny
  3. Gi lageret et navn(PS dette navnet er også det som er synlig i SpeedyCraft) NB: Kan ikke endres etter at det er sendt til SpeedyCraft
  4. Lager er klart til bruk


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.