Fagforeningstrekk

For å sette opp slik at ansatte blir trukket fagforening (og andre tilsvarende typer trekk) gjør du følgende:

  1. Gå inn på Lønn - Oppsett - Lønnsartsoppsett - Lønnsartgrupper
  2. Marker den lønnsartgruppen du skal jobbe med (dette er en delt tabell og du har kun tilgang til å se oppføringer, ikke opprette eller endre)
  3. Klikk på Medarbeidere
  4. Legg inn de ansatte som skal være med i gruppen

    Skjermbildet Lønnsarter her viser koblingen mellom lønnsartgruppen og lønnsarter, dette er også felles og kan ikke endres.
    Videre så er det en kobling mellom lønnsart og saldosats som sier noe om hvilke lønnsarter som skal inngå beregningsgrunnlaget, dette er også felles og skal være ok "ut-av-boksen".


Det er viktig å foreta en kontroll på at beregningene som blir gjort ved lønnsberegning er riktig, spesielt med tanke på at riktige lønnsarter er med i beregningen.


For å sette opp for remittering av trekk må det settes opp "Overføringskoder", les mer om dette her.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.