Forskudd lønn

Forskudd lønn benytter to lønnsarter, 71000 og 71010, husk å legge inn Finansoppsett på disse slik at konteringene er satt før de benyttes.Selve forskuddet registreres enten på lønnsart 71000 og Satser - Medarbeidersats eller i Gjentakelsesjournalen på den ansatte. Det er også mulig å legge inn i Fellesjournal dersom man skal ha varierende forskudd.


Lønnskjøring gjøres på vanlig måte, men man krysse av for "Forskuddslønn" under arkfane Generelt på selve Lønnskjøringen.

NB! Pass på datoer slik at man ikke får problemer ved ordinær lønnskjøring.


Denne lønnskjøringen vil kun ta med ansatte som har forskudd, og ved neste normale lønnskjøring vil dette forskuddet bli automatisk trukket ut.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.