Forskudd lønn

Engangsforskudd

Sjekk i Lønn -> Fellesskjermbilder -> Lønnsarter at lønnsart 72001 har en konto (1571) i Finansoppsett slik at konteringsoppsettet er på plass før lønnsarten benyttes.

Forskudd lønn registreres i Lønn -> Fellesskjermbilder -> Fellesjournal, med lønnsart 72001.

Lønnskjøringen gjøres på vanlig måte.Gjentakende forskudd

Sjekk i Lønn -> Fellesskjermbilder -> Lønnsarter at lønnsartene 71000 og 71010 har en konto (1571) i Finansoppsett slik at konteringsoppsettet er på plass før lønnsartene benyttes.

Selve forskuddet registreres enten på lønnsart 71000 og Satser -> Medarbeidersats, eller i Gjentakelsesjournalen på den ansatte. 

Lønnskjøring gjøres på vanlig måte, men man krysser av for "Forskuddslønn" under arkfane Generelt på selve Lønnskjøringen.

NB! Pass på datoer slik at man ikke får problemer ved ordinær lønnskjøring.

Denne lønnskjøringen vil kun ta med ansatte som har forskudd, og ved neste normale lønnskjøring vil dette forskuddet bli automatisk trukket ut.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.