Innlegging av startsaldoer

Ved oppstart må man legge inn startverdier, normalt sett er det tilstrekkelig med startverdier for opptjente feriepenger.


  1. Opprett ny lønnskjøring under Lønn - Periodisk - Lønnskjøring
  2. Legg inn Beskrivelse og kryss av for "Startkjøring". Datoer legges som bildet viser, her for 2016.
  3. Lukk skjermbildet og gå til Lønn - Periodisk - Årlig import... - Startsaldoer
  4. Gå til arkfanen "Faste verdier"
  5. Klikk på knappen "Tilføj lønnsarter"
  6. Legg inn lønnsart 31000 for "Bruttoferiepenger - beløp" og lønnsart 31090 for "Feriepenger 6.ferieuke"
  7. Marker "Bruttoferiepenger - beløp"
  8. Legg inn en linje per ansatt i høyre del av skjermbildet
  9. Marker "Feriepenger 6.uke.." og legg inn i høyre del av skjermbildet (dersom dette er aktuelt
  10. Når alt er lagt inn går du tilbake til lønnskjøringen som du opprettet i trinn 1 og klikker Oppdater for at den skal bli oppdatert

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.