Elektroniske bilag

Funksjon som gjør det mulig å knytte alle typer filer til bilag slik at man slipper å lagre bilag manuelt.

NB! Krever at det er satt, bestilling sendes til support@elkonor.no.


  1. Opprett ny Økonomijournal, det vil være en egen journal som skal brukes til dette. Årsaken til dette er at journaltypen da vil ha krav til at det ligger lagret bilag på alle bilag, om ikke vil man få feilmelding ved postering
  2. Bilag føres på vanlig måte
  3. For å lagre fil til bilaget klikker du på Eye-share link (man kan også markere flere bilag dersom samme fil skal knyttes mot flere bilag)

    image

  4. Du får nå opp en liten dialogboks og du klikker på mappen for å bla deg frem til riktig fil

  5. Etter du har valgt filen som skal knyttes til bilaget klikker du Open

  6. Klikk Ok og bilaget er lagret

    image

Oppslag kan nå gjøres fra journalen om du for eksempel vil sjekke at det var riktig fil ved å klikke på Eye-share link igjen, ellers kan man gjøre oppslag på samme måte som Eye-share bilag i kontotransaksjoner, prosjekttransaksjoner, leverandørtransaksjoner osv.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.