Send ut varer pr leverandør til SpeedyCraft

For å forsikre seg at alle varer i ax er i Speedycraft gjør følgende:


  1. Gå til SpeedyCraft-->Periodisk-->Til SpeedyCraft
  2. Velg varer pr leverandø og trykk ok for å send ut alle varene. (denne operasjonen tar lang tid så denne bør settes i gang på ettermiddagen)


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.