Nytt anleggsmiddel fra Eye-share

Beskriver hvordan man tar i bruk nytt anleggsmiddel basert på faktura i Eye-share.


  1. Opprett anleggsmiddelet som beskrevet her
  2. Faktura i Eye-share konteres mot balansekonto. Ideelt sett burde man kunne velge anleggsmiddel i Eye-share, men det er foreløpig ikke mulig
  3. Bokfør faktura i Eye-share
  4. Gå inn i AX og Eye-share - Overføring til journaler. NB! Dette må gjøres umiddelbart slik at dette ikke blir postert automatisk
  5. Gå inn på Fakturajournal og Linjer for å komme inn i journalen
  6. Endre Kontotype til "Anleggsmidler" og velg riktig anleggsmiddel i Konto
  7. Poster journalen


For å kontrollere at dette ble riktig kan du gå på det aktuelle anleggsmiddel og se på transaksjoner på verdimodellen for å se anskaffelsen. Husk også å kjøre avskriving dersom det er aktuelt.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.