Først en video som forklarer hvordan dette fungerer, under kommer tilsvarende i skriftlig form.
Forutsetning: Oppsett og klargjøring for import av ny prisfil er gjort. For bistand kontakt support. 


For at salgspris direkte på varekortet skal være korrekt, må man velge en Hovedgrossist for dette. 


For at dere skal ha bedre styring på prisoppsettet har vi endret slik at dere benytter intranett til å sette salgspriser og faktor


 1. Logg på Elkonor.no medlemmer
 2. Velg verktøy og Beregne salgspris
 3. Sette opp grunnregel, klikk beregningsregel NB: Det må alltid være en grunnregel, denne setter prisen på varekortet. 
 4. Velg Elnummer gruppe på Type regel
 5. Velg hovedgorssist

 6. Velg på hvilket grunnlag den skal beregne(f.eks kostpris)

 7. Legg inn Ønsket faktor klikk lagre og grunnregel er laget,


 8. For å legge til en elnummer gruppe gjenta  prosessen, men legg in gruppenummer i feltet elnummer prefix
 9. For å legge på elnummer nivå velger man elnummer fra til i type regel
 10. Slik fortsetter man til man har bygget opp sin prisstruktur
 11. For å endre faktor eller oppsett klikk på regelnavn, da kan man endre regel NB ved endring så må fil leses inn før den er aktivert i AX Ref punkt 12.
 12. For å slette regel klikk på den sorte boksen med - tegn
   Klikk slett eller avbryt om det er feil
 13. Når man er ferdig, vil det i løpet av natten bli generert en fil som Elkonor support importerer. Gi beskjed når prisstruktur er endret,