Elektronisk manuelle bilag

Forutsetter at oppsettet for elektronisk bilag er satt opp. For bistand til dette kontakt support. 

For å legge til dokumentasjon på manuelt førte bilag gjør følgende: 


  1. Opprett ny økonomijournal, viktig å velge riktig journaltype
  2. Trykk på linjer
  3. Før posten
  4. Klikk på Eye-share link knappen og bla deg frem til bilaget som skal knyttes til den aktuelle linjen. Merk at man også kan markere flere linjer for å knytte samme bilag til flere linjer.
  5. Gjenta til journalen er ferdig og poster. 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.