Henting av timer fra prosjekt

  1. Opprett ny fellesjournal (Lønn - Fellesjournal). Ny (ctrl+n) og velg Journalnavn og legg inn beskrivelse, klikk deretter på Linjer for å komme inn i selve journalen
  2. Klikk på Importer - Hent tidregistreringer fra prosjekt
  3. Klikk på Velg for å sette kriterier for hvilke timer som skal hentes
  4. Legge inn datointervallet som det skal hentes timer for, her kan du også filtrere på for eksempel kun én ansatt dersom det skulle være aktuelt. NB! Slik eksemplet her viser så vil kun timer i tidsrommet 1.januar til 31.januar blir med, dersom noen hadde glemt å føre timer på forrige lønnskjøring vil de ikke komme med her. Dersom man derimot ønsker det slik at timer tilbake i tid kommer med kan man skrive "..310118", da vil alle timer fra tidenes morgen som IKKE er overført tidligere komme med. Klikk ok.
  5. Pass på at krysset for "Ta ikke med dimensjoner" er krysset på, om ikke kommer det en linje per prosjekt. Merk at man her også kan krysse av for "Hent tidregistreringer igjen" dersom man av en eller annen grunn ønsker å overføre timer som allerede er overført.
  6. Klikk Ok og timene hentes fra prosjekt og inn til Fellesjournal og du er klar for neste trinn i lønnskjøringen.NB! Dersom dere benytter fraværsregistering og det er satt opp kobling mellom Kategori (fra prosjekt) og Fraværskode må samme prosess gjøre på Fraværsjournal.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.