1. Gå inn på Lønn - Fellesjournal og lag Ny (ctrl+n) og klikk på Linjer for å komme inn i selve journalen

  2. Registrer inn variable transaksjoner, og lukk skjermbildet når du er ferdig, alle transaksjoner som ligger her vil da bli med på neste lønnskjøring

    aNht2DKPYIqANARuhXo-P1apHf9dhePEyA.png