Fellesjournal (variable transaksjoner)

 

  1. Gå inn på Lønn - Fellesjournal og lag Ny (ctrl+n) og klikk på Linjer for å komme inn i selve journalen

  2. Registrer inn variable transaksjoner, og lukk skjermbildet når du er ferdig, alle transaksjoner som ligger her vil da bli med på neste lønnskjøring

    aNht2DKPYIqANARuhXo-P1apHf9dhePEyA.png

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.