A-melding

1.Gå til Periodisk - A meldingen - Leveranser

2.Klikk på Ny - A-melding og velg riktig periode


Når man sender A-melding skal krysset for 'Kun arbeidsforhold' ALDRI være aktivt, dette for å unngå problem med at tidligere innsendt melding på samme periode blir overskrevet med nullverdier. Det er ikke mulig å sende "tilleggsmelding", med andre ord vil enhver melding som sendes i periode som allerede er rapportert bli overskrevet. Hvis du IKKE har sendt A-melding ennå for perioden, kan du sette hake for Kun arbeidsforhold å sende den.

3.Stå på aktuell melding og klikk Valgt - Marker som aktiv, dette betyr at det er denne meldingen du skal jobbe med

 

PYaQFPZqY2b6_BOWZ6B-afDAtdXimNImjQ.png


4.Gå på arkfane Totaler og kontroller at beløpet for skatt og AGA er riktig

5.Klikk på Valgt - Send til Altinn

 

aN0_-WVzpF_gMKuux43X-HjLRfbiUTRo-w.png


6.Verifiser at organisasjonsnummer er riktig (dersom du får opp infologg som sier "Ukjent leveranse" skal du bare se bort fra det) og klikk Ok

7.I neste bilde klikker du på Avsend batch

 

yTh8zPNp1P8azb72okWJV9PFqytx5kNhOA.png


8.Legg inn det som skal legges inn her og klikk på "Få PIN kode" som legges inn i riktig felt før du klikker Ok for å sende inn a-meldingen

 

g29WCPNH-ZyPKxxs9eYgTsN3wGPVmySszw.png


9.For å hente returmeldingen klikker du på Valgt - Hent tilbakemelding

 

d5FptGrRE_8Uw8mUbF2sUKvPuy6cPpULBA.pngNB! I noen tilfeller blir det nødvendig å sende inn tom A-melding, (Ny - Tom) for å nullstille en tidligere innsendt A-melding. Når det er gjort, MÅ man huske å sende inn ny A-melding på nytt for å få inn riktige verdier.
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.